Technika

Vaše hudební produkce bude na klíč, tzn. s kompletním technickým zabezpečením. Dodám profesionální  kvalitní zvukovou i světelnou aparaturu, adekvátní danému prostoru. Vaše starosti v tomto ohledu zcela odpadají.  Podmínka  k uskutečnění hudební produkce je jediná , a to elektrická zásuvka 220 V. Pokud by se akce měla  konat v místě bez možnosti přívodu el.energie (venkovní areály, rozlehlé zahrady, amfiteátry), i to je řešitelné použitím bateriových systémů.

V případě zájmu je možno nazvučit  také svatební obřad.